5 Responses

Page 1 of 1
 1. ShiningRay
  ShiningRay 2008年10月22号 at 11:26 下午 |

  领导作工作汇报?

  回复回复
 2. 关磊
  关磊 2008年10月23号 at 2:45 下午 |

  每次活动都把王玲带上,帮我们分析,总结教训,相信几次之后,我们将会是这个行业最专业的,接受批评.

  回复回复
 3. wrong
  wrong 2008年10月24号 at 10:40 上午 |

  楼上的,每次活动都带着王玲,你不怕有人会疯掉?

  回复回复
 4. ShiningRay
  ShiningRay 2008年10月24号 at 2:16 下午 |

  楼上的吃醋了

  回复回复
 5. onebird
  onebird 2008年10月25号 at 4:22 下午 |

  有趣有趣!

  回复回复

Leave a Reply

无觅相关文章插件,快速提升流量